Mimarlık Bölümü

Afet Zararlarını Azaltmada Akıllı Sistemler Laboratuvarı

Afet azaltmada disiplinler arası ortak çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.