Kimya Bölümü

Amfifilik Heterosiklik Bileşikler Laboratuvarı

Yeni tip bileşiklerin sentezi, izomer karışımlarının sentezi, ayrıştırılması ve saflaştırılması, suda çözünür yeni tip türevlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi