Kod Numarası Yapılacak Ölçüm Adı Cihaz Adı Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTU-AAUM)
M-A-001 Spektrometre Analizi (Kimyasal kompozisyon Al, Fe, Cu, Mg) Optik Emisyon Spektrometresi 125 TL/Numune
M-A-002 DSC Analizi 1 Saat Diferansyel Tarama Kalorimetre- Netzsch -DSC 404C 150 TL/Numune
M-A-003 DSC Analizi 1 – 3 Saat Diferansyel Tarama Kalorimetre- Netzsch -DSC 404C 175 TL/Numune
M-A-004 DSC Analizi 3 – 7 Saat Diferansyel Tarama Kalorimetre- Netzsch -DSC 404C  200 TL/Numune
M-A-005 Profilometre Analizi – (çizgisel, tek boyutlu) Profilometre – Veeco – Dektak8 100 TL/Numune
M-A-006 Profilometre Analizi – (haritalama, 3 boyutlu) Profilometre – Veeco – Dektak8 250 TL/Numune
M-A-007 RF-GDOES Analizi RF-Glow Discharge Optik Emisyon Spectrometresi- Horiba Jobin Yvon 400 TL/Numune
M-A-008 Aşınma Analizi 1 – 2 Saat  Tribometre – CSM 175 TL/Numune
M-A-009 Aşınma Analizi 2 – 4 Saat Tribometre – CSM 225 TL/Numune
M-A-010 Aşınma Analizi 1 – 2 Saat (yağlı ortam) Tribometre – CSM 225 TL/Numune
M-A-011 Aşınma Analizi 2 – 4 Saat (yağlı ortam) Tribometre – CSM 250 TL/Numune
M-A-012 Çizik Testi Çizik Testi Cihazı – Nanovea 125 TL/Numune
M-A-013 Mikro-sertlik(Vikers) Optik Mikroskop – Zeiss – Anton Paar MHT-10 100 TL/Numune
M-A-014 Mikoyapisal inceleme Optik Mikroskop – Zeiss – 400 TL/Numune
M-A-015 Kaplama Kalınlığı Ölçümü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı – Fischer – Dualscope 75 TL/Numune
M-A-016 TEM Analizi Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) – Tecnai G² F20 S-TWIN 300 TL/Numune
M-A-017 TEM Difraksiyon Paterni  Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) – Tecnai G² F20 S-TWIN 50 TL/Numune
M-A-018 TEM EDX Analizi Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) – Tecnai G² F20 S-TWIN – EDAX 50 TL/Numune
M-A-019 TEM numune hazırlama (Cu Formvar Grid ile) Ultrasonik Horn 100 TL/Numune
Biyomühendislik / Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi
M-B-001 Terazi Balance SHIMADZU ATX224 10 TL/Saat
M-B-002 +2-+8°C Buzdolabı kullanımı Buzdolabı 5 TL/Gün
M-B-003 -20 °C Buzdolabı kullanımı Buzdolabı 10 TL/Gün
M-B-004 -80 °C Derin dondurucu kullanımı Ultrahigh freezer (-80°C), Ultf -80, Arctiko 20 TL/Gün
M-B-005 İnkübatör kullanımı Etüv Nüve 10 TL/Gün
M-B-006 Çalkalamalı inkübatör kullanımı Benchtop shaking incubator N-Biotek NB205-L 15 TL/Gün
M-B-007 pH metre kullanımı Portable Meat pH MeterHanna Instruments 5 TL/Numune
M-B-008 Santrifüj kullanımı (1.5 ml 15 ml 50 ml tüpler) Allegra X-30 Benchtop Centrifuge 1 TL/Numune
M-B-009 Saf su Milli-Q® Integral Water Purification System 1 TL/Litre
M-B-010 Deiyonize Saf Su Milli-Q® Integral Water Purification System 3 TL/Litre
M-B-011 Plate okuyucu (340, 450, 562, 630 nm) Kullanımı ELx808 Absorbance Microplate Reader – BioTek 200 TL/Gün
M-B-012 Spektrofotometre kullanımı (280 – 990 nm arası) E-Poch 2 Absorbance Microplate Reader – BioTek 300 TL/Numune
M-B-013 Steril kabin kullanımı (Class 2) Biosafety Class II Cabin, Nb-604 Ws 90, N-Bıotek 10 TL/Saat 
M-B-014 Ultranik homojenizasyon BANDELIN SONOPULS HD 2070  15 TL/Numune
M-B-015 Su banyosu Stuart Water Bath SWB6D 10 TL/Numune
M-B-016 Mikrodalga fırın Mikrodalga 5 TL/10 Dakika 
M-B-017 Termal Döngü Cihazı Techne Prime Thermal Cyclers 30 TL/Numune
M-B-018 Sterilizasyon cihazı Dikey  Autoclave NB-1045 30 TL/Numune
M-B-019 Biyoreaktör Kullanımı 3 Litre Applikon Marka 3L Microbial Bundle 300 TL/Gün
M-B-020 Biyoreaktör Kullanımı 15 Litre Applikon Marka 15L Microbial Bundle 500 TL/Gün
M-B-021 Prokaryotik İfade Sistemi Protein sentezleme Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-022 Ökaryotik İfade Sistemi Protein sentezleme Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-023 Sanger Metodu Gen dizileme  Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-024 Yeni Nesil Dizileme Gen dizileme  Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-025 İlgilenen proteinin belirlenmesi için ELISA çalışması 150 TL/Kit Başına
M-B-026 İstenilen Proteinin Tasarlanması ve Sentezi Plazmid Tasarımı ve Sentezi Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-027 İstenilen Miktarda Protein Saflaştırmak Protein Saflaştırma Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
Makine Mühendisliği
M-M-001 Çift vidalı ekstrüderde numune karıştırma (1 saat) Ekstrüder 750 TL/Saat
M-M-002 Enjeksiyonla standart test numunesi basımı (1 numune) (ISO 527, ISO 178, ISO 180) Plastik Enjeksiyon 300 TL/Numune
M-M-003 UV yaşlandırma (24 saat) Hızlandırılmış Yaşlandırma Test Cihazı 500 TL/Gün
M-M-004 Isıl yaşlandırma, 300 °C’ye kadar (24 saat)  Etüv 250 TL/Gün
M-M-005 Öğütme (saat) Öğütücü 300 TL/Saat
M-M-006 Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) (1 numune) Eriyik Akış Test Cihazı 400 TL/Numune
M-M-007 Plastiklerde Izod darbe testi, çentiksiz (1 numune) Darbe Test Cihazı 125 TL/Numune
M-M-008 Plastiklerde Izod darbe testi, çentikli (1 numune) Darbe Test Cihazı 150 TL/Numune
M-M-009 Yüzey pürüzlülüğü (1 numune) Profilometre 200 TL/Numune
M-M-010 Görüntü alımı, 63× büyütmeye kadar (1 numune) Optik Mikroskop 200 TL/Numune
M-M-011 Kesici takım aşınması ölçümü (1 numune) Optik Mikroskop 250 TL/Numune
M-M-012 Plastiklerde su absorpsiyonunun belirlenmesi (1 numune) 150 TL/Numune
M-M-013 Kuvvet ölçümü (1 test) Dinamometre 300 TL/Test
Çevre Mühendisliği
M-C-001 pH Analizi   (SM 4500) Mettler Toledo 50 TL /Numune
M-C-002 iletkenlik  Analizi  (2510 B) Mettler Toledo 50 TL /Numune
M-C-003 Toplam Organik Karbon  Shımadzu 100 TL /Numune
M-C-004 Mikro Kirletici Analizleri Thermo GC-MS/MS – LC-MS/MS Talebin çeşitliğine göre fiyatlandırılır
M-C-005 Element Analizleri ICP-OES 350 TL/Numune
M-C-006 Element Analizleri AAS  (Atomik Abs. Spek.) 110 TL/Numune
M-C-007 Kalorifik Değer Tayini Kalorimetre 150 TL/Numune
M-C-008 Elek Analizi Elek Seti Talebin çeşitliğine göre fiyatlandırılır
M-C-009 Kimyasal Oksijen İhtiyacı  (SM 5220B ) Termoreaktör 190 TL/Numune
M-C-010 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (SM- 5210 B) İnkübatör 160 TL/Numune
M-C-011 Toplam Sertlik (SM-2320 B) Titrimetrik 50 TL /Numune
M-C-012 Alkalinite (SM- 2340 C)  Titrimetrik 50 TL /Numune
M-C-013 Sülfat İnkübatör 85 TL /Numune
M-C-014 Askıda Katı Madde (SM 2540 D )  Vakum Filtrasyon Düzeneği 85 TL/Numune
M-C-015 Klorür Titremetrik 85 TL/Numune
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
M-MB-001 Kristaldeki atomların kimyasal bağları, faz analizi X-Işını kırınımı 150 TL/Numune
M-MB-002 Kuru ve sulu toz tane boyutunun ölçülmesi.(0,1µ-2000 µ) Tane boyut ölçüm cihazı 130 TL/Numune
M-MB-003 Zeta potansiyel ölçümü Zeta potansiyel & Nanosize cihazı 150 TL/Numune
M-MB-004 Nano-size ölçümü(6nm-6µ) 150 TL/Numune
M-MB-005 Nano boyutlarda yüzey topografisi Atomik Kuvvet Mikroskobu 200 TL/Numune
M-MB-006 Dijital termik analiz  DTA-TG 150 TL/Numune
M-MB-007 kütle değişimi, faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, faz diyagramları vb. Optik Dilatometre 150 TL/Numune
M-MB-008 Termal genleşme Dilatometre 130 TL/Numune
M-MB-009 Çekme Mekanik Test Cihazı 120 TL/Numune
M-MB-010 Basma 120 TL/Numune
M-MB-011 Eğme  120 TL/Numune
M-MB-012 Mikrosertlik ölçümü- Vickers  (Hv) Mikro-Sertlik Cihazı 100 TL/Numune
M-MB-013 50gr-30Kg
M-MB-014 Elastik modül ölçümü Elastik Modülüs Cihazı 75 TL/Numune
M-MB-015 Yoğunluk ölçümü Helyum Piknometresi 100 TL/Numune
M-MB-016 5X-10X-20X-50X-100X Büyütme Optik Mikroskop 50 TL/Numune
M-MB-017 Numuneleri 150-180C bakalite alma Bakalite Alma Cihazı 30 TL/Numune
M-MB-018 Metal numuneleri kaba dilimleme Kaba Kesme Cihazı 20 TL/Numune
M-MB-019 Numuneleri hassas kesme Hassas Kesici Cihazı 50 TL/Numune
M-MB-020 Numune zımparalama ve parlatma Zımpara-Parlatma Cihazı 30 TL/Numune
M-MB-021 Otomatik numune zımparalama ve parlatma Otomatik Zımpara-Parlatma Cihazı 50 TL/Numune
M-MB-022 Karakterizasyon Metalografik Karakterizasyon 300 TL/Numune
M-MB-023 Toz boyutunu küçültme Bilyalı Değirmen 150 TL/Gün
M-MB-024 Uygun Spindl ile Viskozite ölçünü Viskozite Testi 100 TL/Numune
M-MB-025 Numunenin ne kadar su emdiği Su Emme Testi 100 TL/Numune
M-MB-026 Uygun eleklerle eleme  Kuru Elek Analizi 100 TL/Numune
M-MB-027 250 C kadar kurutma Etüv Kullanımı 80 TL/Numune
M-MB-028 25 Ton  Hidrolik Press 50 TL/Numune
M-MB-029 30mm çapında şeffaf soğuk kalıba alma Soğuk kalıba alma 30 TL/Numune
M-MB-030 1200 C e kadar Kutu Fırın  180 TL/Gün
M-MB-031 1400 C e kadar 200 TL/Gün
M-MB-032 1600 C e kadar 220 TL/Gün
M-MB-033 Kaplama Dönel Kaplama Cihazı 250 TL/Saat
M-MB-034 Buharlaştırma Döner Buharlaştırıcı 250 TL/Saat
M-MB-035 UV Çapraz Bağlayıcı 250 TL/Saat
M-MB-036 Yüzey Kaplama Yüzey Plazmon 250 TL/Numune
M-MB-037 Karakterizasyon Osiloskop 150 TL/Saat
M-MB-038 Fonksiyon Jeneratörü 150 TL/Saat
M-MB-039 Karakterizasyon d33 Metre 150 TL/Saat
M-MB-040 Ferroelektrik Test İstasyonu 150 TL/Saat
M-MB-041 Yüksek Voltaj Amplifikatörü 150 TL/Saat
M-MB-042 NF Yüksek Hız Bipolar Yükseltici 150 TL/Saat
M-MB-043 LCR Hitester 150 TL/Saat
M-MB-044 İndüksiyon Isıtma/Ergitme Sistemi 4000 TL/Numune
M-MB-045 Tartım Hassas Terazi 100 TL/Numune
M-MB-046 Press 100 TL/Numune
M-MB-047 Karıştırma Mekanik Karıştırıcı 50 TL/Saat
M-MB-048 Karakterizasyon Mikrosertlik Cihazı 200 TL/Numune
M-MB-049 Karakterizasyon Optik Mikroskop 250 TL/Numune
M-MB-050 Temizlik/Homojen Karıştırma Ultrasonik Banyo 50 TL/Numune
M-MB-051 Zımparalama ve Parlatma 250 TL/Numune
M-MB-052 Öğütme Değirmen 500 TL/Numune
M-MB-053 Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma Kutu Fırın (Protherm) 250 TL/Saat
M-MB-054 Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma Kutu Fırım (Magmatherm) 250 TL/Saat
M-MB-055 Kaplama Termo-Ark Kaplama Cihazı 4000 TL/Numune
M-MB-056 Kaplama Daldırmalı Kaplama 250 TL/Saat
M-MB-057 Temizlik/Homojen Karıştırma Ultrasonik Banyo 30 TL/Saat
M-MB-058 Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma Fırın 250 TL/Saat
M-MB-059 ETÜV 150 TL/Saat
M-MB-060 Kurutma Makinesi 100 TL/Saat
M-MB-061 Kaplama Döndürmeli Kaplama 250 TL/Saat
M-MB-062 Tartım Hassas Tartı 50 TL/Numune
M-MB-063 Karıştırma Manyetik Karıştırıcı 100 TL/Saat
M-MB-064 Karakterizasyon Viskozimetre 100 TL/Numune
M-MB-065 Etching UV Lamba 100 TL/10dk
M-MB-066 Çeker Ocak Kullanımı 150 TL/Gün
M-MB-067 Optik Karakterizaston Prism Coupler 500 TL/Numune
M-MB-068 Tüp Fırın 250 TL/Saat
M-MB-069 Karıştırıcı Ultrasonik Karıştırıcı/Kırıcı 150 TL/10 dk
M-MB-070 Soğuk İzostatik Pres 150 TL/Numune
M-MB-071 Elektrospark Alaşımlama Cihazı 50 TL/Numune
M-MB-072 Profilometre 50 TL/Numune
M-MB-073 Karakterizasyon Optik Dilatometre ve Isı Mikroskobu 500 TL/Numune
M-MB-074 Temizlik/Homojen Karıştırma Su Banyosu 50 TL/Saat
M-MB-075 Tartım Hassas Terazi 50 TL/Numune
M-MB-076 Öğütme Bilyalı Değirmen (200rpm) 150 TL/Saat
M-MB-077 Öğütme Bilyalı Değirmen (300rpm) 150 TL/Saat
M-MB-078 Tüp Fırın 250 TL/Saat
M-MB-079 PH Testi 30 TL/Numune
M-MB-080 FEG SEM incelemesi + EDS analizi 250 TL/Numune
M-MB-081 FEG SEM İncelemesi 150 TL/Numune
M-MB-082 EDS Analizi 150 TL/Numune
M-MB-083 Altın kaplama (SEM görüntüleri için) 50 TL/Numune
M-MB-084 AFM Analizi 200 TL/Numune
İnşaat Mühendisliği
M-I-001 İvme Ölçer Veri Alınması 500 TL/Gün
M-I-002 Sarsma Tablosu Sarsma ve analiz işlemi 1000 TL/Gün
Kimya Bölümü
T-K-001 Kütle Ölçümü Kütle Spektrometresi 250 TL/Numune
T-K-002 1H NMR 100 TL/Numune
T-K-003 1H ve D2O exc. NMR 200 TL/Numune
T-K-004 13C (0-2 saat) NMR 200 TL/Numune
T-K-005 13C (2 saat üzeri) NMR 400 TL/Numune
T-K-006 13C (4 saat üzeri) NMR 600 TL/Numune
T-K-007 13C (Hafta sonu) NMR 800 TL/Numune
T-K-008 APT NMR 320 TL/Numune
T-K-009 DEPT NMR 320 TL/Numune
T-K-010 2D (COSY, HETCOR, HMBC vb…) NMR 400 TL/Numune
T-K-011 31P (proton ile eşleşmemiş analiz) NMR 200 TL/Numune
T-K-012 31P (proton ile eşleşmiş analiz) NMR 200 TL/Numune
T-K-013 19F (proton ile eşleşmemiş analiz) NMR 200 TL/Numune
T-K-014 19F (proton ile eşleşmiş analiz) NMR 200 TL/Numune
T-K-015 UV-Vis Spektrum UV-görünür bölge Spektrum 40 TL/Numune
T-K-016 Emisyon Floresans  100 TL/Numune
T-K-017 Eksitasyon -uyarma Floresans 100 TL/Numune
T-K-018 Lifetime Floresans 150 TL/Numune
T-K-019 3D Emisyon Floresans 200 TL/Numune
T-K-020 TGA Termal Analiz 250 TL/Numune
T-K-021 DSC Termal Analiz 150 TL/Numune
T-K-022 Camsı geçiş(250C—) Termal Analiz 250 TL/Numune
T-K-023 Camsı geçiş(-400C—) Termal Analiz 300 TL/Numune
T-K-025 Ön İnceleme X-ray difraksiyonu – Tek kristal 100 TL/Numune
T-K-026 Data Toplama X-ray difraksiyonu  –   Oda sıcaklığı 300 TL/Numune
T-K-027 Data Toplama X-ray difraksiyonu –   Düşük sıcaklık 400 TL/Numune
T-K-028 Yapı Çözümlenme X-ray difraksiyon  sonuçları ile 800 TL/Numune
T-K-029 GPC polimer molekül ağırlığı GPC 250 TL/Numune
T-K-030 FTIR FTIR 100 TL/Numune
Fizik Bölümü
T-F-001 Oda sıcaklığı  MOKE ölçümleri MOKE  150 TL/Saat
T-F-002 Oda sıcaklığı  Transport ölçümleri MOKE  300 TL/Saat
T-F-003 Düşük Sıcaklık  Transport Ölçümleri MOKE  500 TL/Saat 
T-F-004 Standart Ölçüm XRD – ince film 500 TL/Numune
T-F-005 Genel Tarama XPS – ince film 500 TL /Numune
T-F-006 Standart Ölçüm XPS – ince film 1000 TL/Numune
T-F-007 Oda Sıcaklığında FMR ölçümü ESR
T-F-008 Sıvı Azot ile Düşük Sıcaklık FMR /ESR Ölçümü ESR 700 TL/Numune
T-F-009 Oda sıcaklığında ESR/EPR ölçümü (toz, sıvı, ince film örnekler) ESR 500 TL/Numune
T-F-010 Metal film kaplama (Ti, Al, Cu, W, V vb.) RF Magnetron Sputter 200 TL/Saat
T-F-011 Metal film kaplama, değerli metaller (Au, Pt vb.) RF Magnetron Sputter 300 TL/Saat
T-F-012 Metal film kaplama (Özel mazlemeler extra ücretlendirilir) Thermal Evaporation System 300 TL/Saat
T-F-013 Al2O3 ve ZnO Atomik layer deposition (ALD) 200 TL/Saat
T-F-014 XPS UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem 1000 TL/Numune
T-F-015
T-F-016 AES UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem 1000 TL/Numune
T-F-017
T-F-018 UPS UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem 1000 TL/Numune
T-F-019
Mimarlık
Mim-001 Doğal taşlar-Deney yöntemleri-Tek eksenli basınç dayanım tayini (1 adet hazır numune için) TS EN 1926 BETON TEST PRESİ* 10  TL/Numune
Mim-002 Doğal taşlar, Deney metotları, Atmosfer basıncında su emme tayini (1 set hazır numune için) TS EN 13755 BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI 25 TL/Numune
Mim-003 Doğal taşlar, Deney metotları, Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini  25  TL/Numune
Mim-004 (1 set hazır numune için) TS EN 1936
Mim-005 Taze Betonda Numune Alma (Her bir numune için) TS EN 12350-1   5  TL/Numune
Mim-006 Taze Betonda Numune Çökme (Slamp) Deneyi TS EN 12350-2   BETON SLAMP SETİ 10  TL/Numune
Mim-007 Deney Numunelerinin (küp ve silindir şekilli ) Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 BETON TEST PRESİ* 20  TL/Numune
Mim-008 Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-6 BETON TEST PRESİ* 20  TL/Numune
Mim-009 Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-5 BETON TEST PRESİ* 20  TL/Numune
Mim-010 Sertleşmiş Beton Yoğunluğu, Su emme ve Boşluk Oranı Tayini.TS EN 12390-7 ANALİTİK TERAZİ*, ETÜV, DİJİTAL KUMPAS 150  TL/Numune
Mim-011 Tahribatsız Deneyler – Betonun Yerinde Basınç Dayanımı Tayini. Geri Sıçrama Değerinin Tayini (bir ölçme için 10 vuruş) TS EN 12504-2 BETON TEST ÇEKİCİ (Schmidt Çekici) 30  TL/Numune
Mim-012 Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini ve hesaplama yöntemi ile geçirgenlik katsayısı tayini  BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI 100  TL/Numune
Mim-013 (1 adet hazır numune) TS EN 12390-8
Mim-014 Boyut ve Görünüş. TS 2824 EN 1338 20  TL/Numune
Mim-015 Mukavemet tayini (Yarmada çekme dayanımı) TS 2824 EN 1338 BETON TEST PRESİ* 25  TL/Numune
Mim-016 Mukavemet tayini (Eğilmede çekme dayanımı) TS 436 EN 1340 BETON TEST PRESİ* 25  TL/Numune
Mim-017 TS EN ISO 15630-1  Akma, Çekme Mukavemeti, kopma uzaması (Aynı çapa ait 3 adet demir donatı için) DEMİR ÇEKME TEST CİHAZI* 110  TL/Numune
Mim-018 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Metodu (TS EN 933-1) ELEK SALLAMA CİHAZI  100  TL/Numune
Mim-019 Agrega Tane Yoğ. Ve Su Emme Oranı Tayini (TS EN 1097-6) 100  TL/Numune
Mim-020 Agrega Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi (TS  EN 933-3) 100  TL/Numune
Mim-021 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1:Tane Şekli Tayini – Şekil İndisi (TS  EN 933-4) 100 TL/Numune
Mim-022 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3) 100 TL/Numune
Mim-023
İşletme Bölümü
i-i-001 PM38-Raven’in Standart Gelişim Matrisleri Zeka Testi Analitik zeka 45 TL/Kişi
i-i-002 PMA-Raven’in İleri Gelişim Matrisleri Zeka Testi  Analitik zeka 45 TL/Kişi
i-i-003 MGM-Pire’nin Zeka Testi  Analitik zeka ve Sayısal zeka 45 TL/Kişi
i-i-004  KR34-Kouteynıkoff’un Nümerik Seriler Zeka Testi  Nümerik zeka 45 TL/Kişi
i-i-005 KR26-Kouteynıkoff’un Desen Tamamlama Serileri Zeka Testi  Soyut zeka 45 TL/Kişi
i-i-006 Mekanik Zeka Testi Mekanik zeka 45 TL/Kişi
i-i-007 Soyut Kavrama Testi Soyut zeka 45 TL/Kişi
i-i-008 Uzay İlişkileri Testi Uzaysal Zeka 45 TL/Kişi
i-i-009 QMF-Başarı Motivasyonu Testi Motivasyon  45 TL/Kişi
i-i-010 Cattell 16 PF Kişilik Envanteri   Kişilik testi 45 TL/Kişi
i-i-011 DT-Tepki Hızı ve Kalitesi Testi   Basit ve karmaşık reaksiyon zamanı 60 TL/Kişi
i-i-012 COG-Sürekli Dikkat ve Problem Çözme Testi  Sürekli Dikkat ve Problem Çözme yeteneği 60 TL/Kişi
i-i-013  FVW-Sürekli Görsel Fark Etme Becerisi   Hafıza 60 TL/Kişi
i-i-014  2 EL–İki El Koordinasyon Testi   el-göz koordinasyonu 60 TL/Kişi
i-i-015 MLS-Motor Performans Serisi/İnce Motor Becerileri Değerlendirme Testi   el ve parmak becerisi 60 TL/Kişi
i-i-016 B101-Bonnardel’in Küpleri/Somut zeka Testi somut zeka 60 TL/Kişi
i-i-017 B19-İki El ve Gözün Koordinasyonu Testi  el-göz koordinasyonu 60 TL/Kişi
i-i-018 BOS-Sunisoidal El ve Parmak becerisi Testi  El ve Parmak becerisi 60 TL/Kişi
i-i-019 BOS-Omega El Becerisi Testi El ve Parmak becerisi 60 TL/Kişi
Nanoteknoloji Enstitüsü
N-001 100 nm Cr / SODA LIME (5 inch) Maske Ücreti 875 TL/maske
N-002 100 nm Cr / QUARTZ (5 inch) Maske Ücreti 2650 TL/maske
N-003 Heidelberg DWL 66fs Maske Yazdırma İşlemi 335 TL/Saat
N-004 Developer/Etcher/Remover/DI Maske Tab İşlemleri 1910 TL/maske
N-005 Muhafaza kutusu / etiket Maske paketi 100 TL/maske
N-006 İpa/Aseton/DI Numune Temizliği 80 TL/Numune
N-007 Fotorezist Spin Coater + Hot Plate 130 TL/Numune
N-008 SUSS MJB4 / N2 Maske Hizalayıcı Kullanımı 75 TL/Saat
N-009 Developer/DI Numune Tab İşlemleri 75 TL/Numune
N-010 Nikkon Eclipse Mikroskop Kullanımı 20 TL/Saat
N-011 Eldiven / N2 / sarf Temiz Oda Kullanımı 140 TL/Kişi