Çevre Mühendisliği Bölümü

Atık ve Atıksu Teknolojileri Laboratuvarı

Elektrokimyasal yöntemlerle atık su arıtımı, arıtma çamurlarından biyopolimer kazanımı çalışmaları ve katı atık bertaraf teknolojileri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.