Fizik Bölümü

Atomik Katman Biriktirme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, atomik katman biriktirme sistemi ile metal-oksit
bileşikleri tek katmanlı olarak büyütülebilmektedir.