Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bakteriyoloji Laboratuvarı

Bakteriyoloji Laboratuvarında başlıca; biyolüminesan deniz bakteriyoplanktonları, Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) üreten deniz bakteriyoplanktonları ve probiyotik bakterilerin (LAB: Laktik Asit Bakterileri) üzerine çalışılmaktadır. Bu mikroorganizmaların doğal ortamlarından izole edilmekte, gelecek çalışmalarda kullanmak üzere saf kültür stokları halinde saklanmakta ve diğer araştırmalara başlangıç kültürü olarak kullanılmaktadır.