Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı’nda odunsu bitki türlerinin korunması için orta (bitki doku kültürü, yavaş büyütme saklaması, sentetik tohum) ve uzun (kriyoprezervasyon) süreli saklama teknikleri uygulanmaktadır. Ayrıca özellikle odunsu bitkiler arasındaki genetik farklılıkların ve doku kültürü yöntemleri ile çoğaltılan ya da bitkilerin genetik kararlılıklarının moleküler belirteçler kullanılarak belirlenmesi ve abiyotik stres koşulları uygulanan bitkilerde gen ekspresyon analizleri  çalışmaları da yürütülmektedir.