Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bitki Moleküler Genetiği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, bitki materyali özelinde, Moleküler Genetik, Moleküler Sitogenetik ve Sitogenetik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.