Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bitki Moleküler Sistematiği Laboratuvarı

Bu Laboratuvarda; bitki genetik materyalindeki farklılıklar, nüklear DNA, 18S-25S rRNA genleri, kloroplast genleri vb. temel alınarak bitki popülasyonları arasındaki genetik benzerlik ve farklılıklar, evolüsyonel değişimlerin çeşitli moleküler biyolojik teknikler ve analizler ile moleküler belirteçler (RAPD, SSR, ISSR, AFLP, SCAR, RGA, SRAP, chloroplast trnT-trnF region, SNP vb.) kullanılarak genetik parmak izlerinin ortaya konulduğu çalışılmalar gerçekleştirilmektedir.