Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bitki Sistem Biyolojisi Laboratuvarı

C4 tahıl bitkisi olan mısırın, üşüme ve kuraklık stres koşulları altında büyüme ve organ büyüklüğü mekanizmaları arasındaki ilişkinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, sistem biyolojisi yaklaşımı, bitki üretimini ve verimini artırmayı amaçlayan moleküler bitki ıslah programları için bütüncül bir bakış açısı sağlayacaktır.