Kimya Bölümü

Biyoinorganik Sentez ve Biyolojik Aktivite Laboratuvarı (BİSBAL)

Biyolojik aktivite özelliği gösterebilecek yeni inorganik ve organik bileşiklerin dizaynı, sentezlerinin incelenmesi, elde edilen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmalarının yapılması, MiSens biyosensör cihazı ile DNA’ya bağlanma özelliklerinin incelenmesi ve fosfazenler ile spermin, kumarin, BODİPY, paraben, tiyazol türevleri ile sentez çalışmaları ve biyolojik aktivite ve kemosensör uygulamaları yapılmaktadır.