Kimya Bölümü

Biyokimya Laboratuvarı

Rekombinant enzim üretimi, enzimlerin saflaştırılması, karakterizasyonu ve endüstriyel ölçekte kullanımına imkan sağlayan immobilizasyon sistemlerinin geliştirilmesi, biyosensör teknolojileri, biyoteknolojik uygulamalar, antimikrobiyal aktivite tayini, DNA etkileşim analizleri.