Çevre Mühendisliği Bölümü

Biyosensör Laboratuvarı

Biyosensör laboratuvarı, çevre mühendisliği açısından önem arz eden parametrelerin tayini için hızlı, hassas ve seçici analiz yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir.