Çevre Mühendisliği Bölümü

Biyoteknoloji Laboratuvarı

Biyoteknoloji laboratuvarında mikroorganizma temelli projeler yürütülmektedir. Mikroorganizmaların çeşitli proteinleri, enzimleri ve aktivitelerinden yararlanılarak çevre uygulamalarında kullanılabilecek teknolojiler geliştirilmektedir.