Çevre Mühendisliği Bölümü

Biyoyakıt Laboratuvarı

Süt endüstrisi atıksularından katma değeri yüksek PAS proteini ve süksinik asit üretimi ile enerji ve su geri kazanımı için entegre proses geliştirilmesi; Tekstil atıksularından su ve tuz geri kazanımında membran konsantrelerinin hidrodinamik kavitasyon destekli yeni bir teknoloji ile arıtımı; Mikrokirletici içeren atıksuların ve arıtma çamurlarının kavitasyon yöntemi ile entegre arıtımı çalışmaları yapılmaktadır.