Harita Mühendisliği Bölümü

Coğrafi Veri Altyapısı ve Arazi Yönetimi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, arazi yönetimi ve arazi idaresine ilişkin çalışmalar yapılmakta, bilgi sistemlerine entegre olarak ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Etkili coğrafi veri yönetimi ve paylaşımı için coğrafi veri altyapıları sayesinde farklı kaynaklardan farklı formatlarda üretilen veriler standartlaştırılarak birlikte çalışabilir hale getirilmektedir. Bu anlamda, ilgili politika ve teknolojilerin irdelenmesinin yanı sıra, günümüzde karmaşık yapıdaki büyük coğrafi verilerin standardizasyonu ve farklı uygulamalarda kullanılmak üzere ilgili dönüşüm ve modelleme çalışmaları yapılmaktadır.