Düşük Sıcaklıkta Malzeme Sentez Laboratuvarı

Düşük sıcaklıkta üretim metotlarıyla fotokatalizör yarı iletken seramik üretimi gerçekleştirilmektedir.