Çevre Mühendisliği Bölümü

Elektrokimyasal Arıtım Laboratuvarı

Bu laboratuvarda su ve atıksu arıtım teknolojileri, ileri su ve atıksu arıtım prosesleri (elektrokoagülasyon, elektrooksidasyon, elektro Fenton, Fenton, Fotokatalitik oksidasyon, ultrasonik oksidasyon), ileri arıtım prosesleri için kataliz ve reaktör geliştirme, havza ve nehir kirliliği modellenmesi, maden atıkları ve atık barajlarının izlenmesi, sulardan arsenik giderim prosesleri, kentsel katı atık (çöp) sızıntı sularının arıtımı üzerine çalışmalar yapılmaktadır.