Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektromanyetik İndüksiyon ve Sayısal Elektromanyetik (EMI&CEM) Laboratuvarı

Elektromanyetik indüksiyon sistemleri için ölçüm, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca sayısal yöntemler ve paket programlar ile elektromanyetik problemlerin modelleme ve simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.