Çevre Mühendisliği Bölümü

Elektroteknoloji Uygulama Laboratuvarı

Elektrooksidasyon, elektrokogülasyon, elektrodiyaliz,  ozon, katalitik ozon, fotokatalitik proses gibi ileri oksidasyon prosesleri ve ayrıca adsorpsiyon, iyon değişimi gibi fizikokimyasal proseslerin tek ya da kombine kullanımıyla su, atıksu uygulamaları ve diğer atıkların parçalanması ve yeniden değerlendirilmesi hakkında çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.