Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı

Yapılan çalışmalarla ülkemizdeki mikrobiyal çeşitliliğe sahip çıkmanın ve enzim bilimine katkıda bulunmanın yanı sıra, ilgili sanayi kuruluşları ile iş birliği içinde endüstriyel enzim üretimi hedeflenmektedir.