Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı

Yapılan çalışmalarla ülkemizdeki mikrobiyal çeşitliliğe sahip çıkmanın ve enzim bilimine katkıda bulunmanın yanı sıra, ilgili sanayi kuruluşları ile iş birliği içinde endüstriyel enzim üretimi hedeflenmektedir.