Kimya Bölümü

Fosfazenler Kimyası Araştırma Laboratuvarı

Çeşitli fosfazen bileşiklerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.