Kimya Bölümü

Fotodinamik Terapi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, farklı kanser hücre hatlarında in vitro fotodinamik tedavi uygulaması yapılmaktadır.