Kimya Bölümü

Fotoelektrokimya Araştırma Laboratuvarı

Fotokimya, kromoforların fotokimyasal ve fizikokimyasal davranışları, FRET temelli sensörler, fotoelektrokimyasal hücreler, yapay fotosentez ve ışık toplayıcı sistemler, fosfazen ve BODIPY boyalar çalışmaları yapılmaktadır.