Harita Mühendisliği Bölümü

Fotogrametri Laboratuvarı

Fotogrametri laboratuvarı hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin mevcut ekipmanlar ile işlenmesine olanak sağlamaktadır. Laboratuvarda hava fotoğrafları üzerinden bilgisayar aracılığıyla topoğrafik harita üretimi ve analizinin yapılmasına imkan sağlayan fotogrametrik yazılım ve donanımlar bulunmaktadır. Laboratuvar topoğrafik eş yükseklik haritalarının ve sayısal yükseklik modellerinin üretilmesinde kullanılabilmektedir.