Çevre Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya Laboratuvarı

Bu laboratuvarda kimyasal ve fiziksel analizler yapılmaktadır.