Kimya Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojileri Laboratuvarı I – II

Gıda teknolojileri laboratuvarlarında yeni gıda işleme ve muhafaza yöntemlerinin geliştirmesine, kaliteli ve güvenli gıda üretim metotlarının tasarlamasına, katma değerli gıda ürünlerinin üretilmesine, gıdaların değerlendirilmesine ve gıda kaynaklarının korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.