Çevre Mühendisliği Bölümü

Hava Kirliliği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda hava kirliliğine neden olan kirleticilerin arıtılması ve ölçülmesi ile ilgili çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.