Biyomühendislik Bölümü

Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Laboratuvarı

Nörodejeneratif hastalıklar, kanser (küçük-hücreli dışı akciğer kanseri, beyin tümörleri), kök hücre, enfeksiyon hastalıkları üzerinde yoğunlaşarak bu hastalıkların modellenmesinde genom ölçekli verilerle (genom, transkriptom) genom ölçekli moleküler etkileşim ağlarının (metabolik ağlar, protein etkileşim ağları) birlikte hesaplamalı analizleri yapılmaktadır.