Kimya Bölümü

Heterohalkalı Bileşikler Laboratuvarı

Hetero halkalı organik ve inorganik bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu, koordinasyon bileşiklerinin sentez ve karekterizasyonu, reaksiyon mekanizma incelemeleri, hetero halkalı inorganik bileşiklerde stereoizomerlik, mezogözenekli metal oksitlerin sentez ve karakterizasyonu, metan dönüşümü için katalizör hazırlama ve karakterizasyonu çalışmaları yapılmaktadır.