Kimya Bölümü

Heterosiklik Bileşenler Sentez Laboratuvarı

İnorganik heterosiklik halka sistemlerinin bir sınıfı olan siklofosfazenlerin çalışılmaktadır.