Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Hidrojen Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

Hidrojen Üretimi, heterojen katalizörler, iletken polimerler ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.