Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Hücre Bölünmesi ve Sentrozom Biyolojisi Laboratuvarı

Önceki çalışmalarımızda belirlenen yeni bir sentrozom ve ortacisimcik proteini olan Ccdc124 (Coiled-coil domain-containing-124)’ün, hücre içindeki fonksiyonlarının tanımlanması ve moleküler etkileşimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar laboratuvarımızın temel araştırma konusudur.