Hücre Döngüsü Laboratuvarı

Ekmek mayasını model organizma olarak kullanarak ökaryotik hücre bölünmesi kontrolü çalışılmaktadır.