Kimya Bölümü

İleri Malzemeler Sentez ve Araştırma Laboratuvarı

PDT, DSSC, OPV ve sıvı kristal uygulamalarına yönelik ftalosiyanin, porfirin ve perilenbisimid türevlerinin sentezi yapılmakta ve porfirin ve ftalosiyanin türevlerinin kükürbitüril bileşikleri ile supramoleküler etkileşimleri incelenmektedir.