İnce Film Laboratuvarı-2

Laboratuvarda ince filmlerin iletkenlik ve kırınım indisi ölçümleri yapılabilmektedir.