Çevre Mühendisliği Bölümü

İnorganik Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Bu laboratuvarda katı ve sıvı örneklerde çok çeşitli türdeki elementin analizi yapılmaktadır. Ayrıca X-ışını floresan (XRF) spektrometresi ile, kayaların, minerallerin, sedimentlerin nispeten tahribatsız kimyasal yapılmaktadır.