Elektronik Mühendisliği Bölümü

İşaret ve İmge İşleme Laboratuvarı (GEBSIM)

İşaret ve imge işleme algoritmaları geliştirilmektedir. Yapay açık radar (SAR) ve hiperspektral imgelerinden yer yüzü bölgelerinin sınıflandırılması, hedef ve anomali saptanması, hedef tanınması için alogoritmalar geliştirilmektedir.