Fizik Bölümü

Isıl Genleşme Laboratuvarı

Laboratuvarımızda katıların ve katmanlı yarıiletken kristallerin geniş bir sıcaklık aralığında (80-300K) ısıl genleşmeleri interferometrik yöntem ile belirlenmektedir. Geliştirilen özel düzenek ile dış etkiler altında (ışık, elektrik alan, tavlama vb.) ısıl genleşme ölçümleri yapılabilmektedir. Ayrıca materyallerin konoskopik incelemeleri de detaylı bir şekilde yapılabilmektedir.