Kanser Moleküler Genetiği Laboratuvarı

Laboratuvarımızdaki araştırmalar ökaryotik hücrelerde gen ekspresyonunun regülasyonu üzerine odaklanmaktadır.