Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kanser Sinyal İleti ve Apoptoz Laboratuvarı

Sentetik olarak tasarımlanmış ya da bitkisel kökenli ajanların kanser ve normal hücrelerde hedefli tedaviye yönelik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Hedefli tedaviler kapsamında, ilaç adaylarının kanser hücrelerinin kontrolsüz olarak büyümesine ve proliferasyonuna neden olan sinyal reseptörleri ile alt yolağındaki sinyal moleküllere etkisi ve kanser hücrelerini öldürme kapasiteleri belirlenmektedir. Tüm bu çalışmalarda, seçici olarak tasarlanmış, potansiyel ilaç adaylarının etkisi protein ve gen düzeyinde, normal ve kanserli monolayer (2D) ve üç boyutlu mikro tümörler (3D)’de belirlenmektedir.