Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Kimyasal İşlemler Laboratuvarı

Kimyasal işlemler laboratuvarında, farklı morfolojilerde toz üretimi, seramik tozlarının sinterleme davranışlarının analizi ve asıltı döküm prosesleri üzerine çalışılmaktadır. Ayrıca kimyasal metotlar kullanılarak farklı yüzeylere seramik kaplamalar yapılmaktadır. Biyocam ve / veya biyoseramik kaplamaların ve / veya yekpare numunelerin yapay vücut sıvı ortamında uyumluluklarının incelenmesi üzerine çalışılmaktadır.