Çevre Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Oksidasyon ve Elektrokimyasal İşlemler Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, kimyasal ve ileri oksidasyon prosesleri kullanarak organik kirleticilerin giderimi, heterojen yarı iletken katalizörlerin geliştirilmesi ve fotokatalitik oksidasyon proseslerinde kullanımı, elektro-proses uygulamaları ile çamur susuzlaştırma, metal geri kazanımı gibi çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.