Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı I-II

Özel uygulamaları olan polimerler sentezlenmekte veya satın alınan polimerler modifiye edilmektedir. Yapılan çalışmalar ince film kaplaması ve yüzeylerin karekterizasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Yüksek teknoloji ürün eldesinde kullanılacak nanokompozit materyaller geliştirilmekte, bunların eldesi için optimum şartlar ve yöntemler araştırılmaktadır.