Fizik Bölümü

Kristal Optik Laboratuvarı

Kristal Optiği Laboratuvarı yarıiletken kristallerin optik, elektronik ve elektriksel özelliklerini incelemek üzere kurulmuştur. Laboratuvarımızdaki incelemeler 200-900 nm spektral aralığında, 20-300 K sıcaklık aralığında  yapılabilmektedir.