Kimya Bölümü

Kütle Analiz Laboratuvarı

Genel organik çözücülerde çözünebilen moleküllerin kütle analiz ölçümleri yapılmaktadır.