Kimya Bölümü

Makromoleküler Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

Fotodinamik terapi ile kanser tedavisinde kullanılabilecek ftalosiyanin, BODIPY ve kumarin fotosensitizerlerin sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelenmektedir.