Çevre Mühendisliği Bölümü

Membran Teknolojileri Laboratuvarları-1

Bu laboratuarda farklı konfigürasyona sahip membran işletim birimleri bulunmakta ve membran teknolojileri kullanılarak geliştirilen reaktörler çalıştırılmaktadır. Özellikle evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması, su ve değerli madde geri kazanımı gerçekleştirilmektedir.