Çevre Mühendisliği Bölümü

Membran Teknolojileri Laboratuvarı-2

Bu laboratuarda farklı konfigürasyonlara sahip membran işletim birimleri bulunmakta ve membran teknolojileri kullanılarak geliştirilen tezgah üstü ve lab-pilot ölçek reaktörler kullanılmaktadır. Geliştirilen reaktörlerde, deniz suyu desalinasyonu, su kaynaklarından temiz su eldesi ve endüstriyel atıksulardan tarımsal/endüstriyel su ve ürün geri kazanımları araştırma alanları odağında; ileri arıtma sistemleri geliştirilmesi ve bu sistemlerin optimizasyonları vb. Türden ileri mesleki bilimsel AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir.