Çevre Mühendisliği Bölümü

Membran Teknolojileri Laboratuvarı-3

Bu laboratuarda membran teknolojileri ve membran biyoreaktörler kullanılarak hastane atık suyu, koklaştırma atık suyu ve alkoloid atık suyunun arıtılması üzerine çalışmalar yapılmaktadır.